Blog > Komentarze do wpisu
Piąty model rynku - współpraca doskonała

Komunikat naukowy

Piąty model rynku – współpraca doskonała

Dariusz Mostrąg - student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

                            Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

    Zawiadamiam, że sformułowałem ogólne cechy piątego, nieznanego dotychczasowej ekonomii, modelu rynku, który nazwałem współpracą doskonałą (perfect cooperation).

        A oto one:

Założenia dla rynku współpracy doskonałej :

 1. Brak konkurencji – na rynku współpracy doskonałej konkurencja wcale nie występuje. Jest to najważniejsza cecha różniąca współpracę doskonałą od pozostałych modeli rynku, gdzie konkurencja jest podstawą ich funkcjonowania.
 2. Wielu dostawców i nabywców – na rynku współpracy doskonałej działa wielu nabywców i dostawców, ale brak jest siły oddziaływania pojedynczych uczestników rynku. To znaczy, że żaden z nich nie wpływa na ceny, w jakich zawierane są transakcje, czyli wszyscy są cenobiorcami. Również funkcjonujący na tym rynku monopoliści.
 3. Oferowane produkty – dobra oferowane na rynku współpracy doskonałej przez dostawców mają wszystkie cechy dóbr oferowanych w pozostałych modelach rynków. Występują zatem – obok siebie – zarówno produkty wzajemnie nie różniące się, będące bliskimi substytutami, jak i nie posiadające zamienników.
 4. Swoboda wejścia na rynek – na rynku współpracy doskonałej, nie tylko brak jest barier utrudniających wejście zainteresowanym na rynek, ale rynek pomaga im w wejściu poprzez udostępnienie w pełni wyposażonego miejsca pracy. Nie ma również barier wyjścia z rynku.
 5. Pełna informacja – wszyscy uczestnicy rynku współpracy doskonałej, mają pełny i wzajemny dostęp do wszelkich informacji dotyczących wszystkich aspektów prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.
 6. Przedsiębiorstwo działające w modelu współpracy doskonałej osiąga tylko zysk normalny. A więc nie osiąga zysku ekonomicznego i nie ponosi strat.
 7. Inne cechy nie występujące – w modelu współpracy doskonałej nie występuje w żadnej formie bezrobocie, zbędna strata społeczna, cykle koniunkturalne, koszty transakcyjne (obecnie mogą wynosić nawet do 50% PKB) i kryzysy ekonomiczne. W działalności gospodarczej nie są rozróżniane okresy krótkie, średnie i długie. 

    Model współpracy doskonałej można porównać do jedynej na rynku firmy – spółki lub spółdzielni, której wspólnicy / udziałowcy są w niej szkoleni, zatrudnieni, posiadają jej akcje / udziały i są konsumentami jej wyrobów.  Kapitałem / udziałem wnoszonym byłby potencjał członka w chwili przystępowania do spółki / spółdzielni. Z kapitału / udziału wynoszonego członek korzystałby w postaci renty lub emerytury.

Uzasadnienie potrzeby utworzenia modelu współpracy doskonałej

    W praktyce żaden z obecnych modeli rynków nie występuje jako jedyny w gospodarkach świata. W każdej z nich możemy zaobserwować cechy wszystkich dotychczasowych modeli. W każdej z nich uczestnicy podejmują również – nieopisaną dotychczas jako model rynku - współpracę pozbawioną konkurencji, którą nazwałem współpracą doskonałą.

    We współczesnej ekonomii, konkurencja jest czynnikiem, który ma regulować wszystko: podaż, popyt, wysokość cen, podział wszelkich dóbr oraz zatrudnienie. Aby to było możliwe (i uczciwe) wobec wszystkich uczestników rynku, musieliby oni mieć w każdym momencie identyczne szanse: być jednakowo inteligentni, uznawać te same wartości, posiadać taki sam dostęp do wszelkich informacji oraz identyczny status materialny. Powiem więcej: powinni żyć w takim samym klimacie, mieć jednakową płeć, wyznawać tą samą religię (lub żadnej nie wyznawać), posiadać taki sam stan zdrowia, być jednakowo silni fizycznie i jednakowo przedsiębiorczy.

    Tak – oczywiście – nie jest, dlatego trwający od zarania dziejów proces wszelkich regulacji poprzez konkurencję nigdy nie może się zakończyć sprawiedliwym podziałem dóbr. Sukces determinują czynniki i ich kombinacje w minimalnym stopniu zależne od uczestników rynku. Konkurencja, będąca podstawą współczesnej ekonomii i gospodarek świata jest – w mojej ocenie – przyczyną wszelkiej niezgody, wszelkiego zła – od poziomu rodziny po poziom międzynarodowy. To przyczyna wojen i powód migracji ludności szukającej miejsca do życia lepszego czy bezpieczniejszego. Gdyby cały świat funkcjonował według modelu  współpracy doskonałej, ludzie wszędzie żyli by dostatnio – ubóstwo by nie istniało. To, co nazywamy wolnością gospodarczą, jest w rzeczywistości współczesnym niewolnictwem, przyzwoleniem na ekonomiczną eksploatację człowieka przez człowieka. Eksploatujący nie posiadają, lecz uzurpują sobie prawo do eksploatowania innych. Eksploatowani nie zasługują na eksploatację ale nie potrafią, nie mogą się przed nią obronić. Zakładając, że maksymalny zysk jest celem działalności przedsiębiorców, nie może być mowy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponieważ wszyscy ludzie, w tym samym czasie, nie mogą być pasożytami społecznymi – nigdy, żaden zdrowy członek ludzkiej społeczności nie powinien żyć na jej koszt.

    Bez współpracy wszystkich uczestników rynku, zrównoważony, nie szkodzący środowisku naturalnemu człowieka, rozwój nie jest możliwy.

    Model współpracy doskonałej można też porównać do sytuacji, gdy kapitał społeczny jest maksymalnie duży, do raju na Ziemi na miarę człowieka. Raju w którym występują zjawiska od ludzi niezależne jak katastrofy naturalne, choroby, proces starzenia się i śmierć, ale nie przysparzamy sobie dodatkowych, wynikających z najpodlejszych ludzkich pobudek, z tak zwanej „moralności Kalego”, problemów. Zarówno współczesna ekonomia jak i gospodarka, przypominają – w mojej ocenie – ekonomię i gospodarkę stworzoną dla przysłowiowych „psów ogrodnika”, niegodną ludzi.

    Uważam, że ludzkość – we własnym interesie – podejmie w przyszłości współpracę bez trwoniącej ludzki potencjał konkurencji, że model współpracy doskonałej  zagości nie tylko w teorii ekonomii, ale i w praktyce na skalę Globu.

    W związku z prowadzonymi dalszymi, szczegółowymi, badaniami hipotetycznego rynku współpracy doskonałej, proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, wniosków, opinii na adres e-Mail poniżej.

mostrag@wp.pl                                        Dariusz Mostrąg

 

piątek, 20 maja 2016, mostrag

Polecane wpisy

 • Załóżmy partię...

  Chcę założyć stowarzyszenie i/lub partię, których cele będą zupełnie inne niż tych istniejących dotychczas. Uważam, że nie należy dzielić społeczeństwa na tych

 • Jan Pietrzak

  Nie dziw się Pietrzaku Janie że kiepskie masz poważanie większość cię błaźnie pamięta jak startowałeś na prezydenta kpiąc z nas, obywateli - trefnisia na stołku

 • Bozia...

  Pracowała tylko sześć dni w swoim życiu.

TrackBack
TrackBack URL wpisu: